Öğrencilerimizin temel bir bilimsel anlayış geliştirmesi için bilimsel süreç becerilerini bilmeye ve yaratıcı düşünmeye ihtiyaçları olduğu bilinciyle hızlı değişimlerin temel dinamiği bilim ve teknolojinin ışığı altında,

 

Saye Okulları olarak;

 • Gerçek bilgi; alana özel içerik bilgisini arttırmak,
 • Temel süreç becerileri; gözlem yapma, sınıflandırma, tasarlama, çizme, yazma, ölçme, tahmin etme, ilişki kurma, analiz etme, uygulama, özetleme, iletişim kurma, değerlendirme, sentez yapma, yaratma ve problem çözmeyi öğrenme,
 • Bilimsel yöntem becerileri; soru sorma, hipotez oluşturma, tahminde bulunma, deney tasarlama, veriyi toplama ve analiz etme, sonuca varma, bulguyu yorumlama, model oluşturma ve yargıda bulunmak,
 • Deneysel tasarım becerileri; tanımlama, hata kaynaklarını, bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini, uygun materyalleri, sınırlılıkları içermek,
 • Soyut ve kompleks konuların öğrencilere kazandırılmasında somut materyallerle deneyimler sağlamak,
 • Problem çözme becerilerini kazandırmak,
 • Fen bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirmek,
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Bilimsel düşünceyi ve bilimsel metotları kullanmayı teşvik etmek,
 • Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek.
 • Bilim adamlarının rolünü anlamalarına yardımcı olmak ve onların yaptıklarını taklit etmelerini sağlamak,
 • Bilimsel teori ve modellerin doğruluklarının deneylere bağlı olduğunu kavramalarına yardımcı olmak,
 

Amacı ile Öğrencilerimizin bu sayede doğadaki olay örgülerini neden sonuç ilişkisine göre değerlendirmesi, analitik düşünme ve görsel becerilerini geliştirmesi Fen bilgisi ve Bilgisayar laboratuarları en ileri teknoloji ve deney malzemeleri ile donatılmış olup, öğrencilerimizin, ders öğretmenlerinin gözetiminde bireysel projelerinde de kullanımlarına uygun şekilde düzenlenmiştir.

 

FEN BİLGİSİ

Fen Bilgisi Laboratuarı, ana okulu ve tüm ilköğretim sınıflarımızın kullanımına sunulmuştur. Haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanan çalışma programına uygun olarak öğrencilerimiz deneylerini öğretmenlerinin gözetiminde grup çalışması ve bireysel çalışmalar şeklinde yaparlar.

Laboratuarımızda bulunan fen bilgisi deney malzemelerinin yanı sıra cansız organizma örnekleri, deneylerimize ait asetatlar ve tablolar, video dokümanları etkin ve etken olarak fen bilgisi öğretiminin geliştirilmesine katkısına sunulmuştur.

 

BİLGİSAYAR VE YAZILIM LABORATUARLARI

Kolejimizde modern teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuarımız oluşturularak öğrencilerimizin alanında tecrübeli öğretmenlerinin gözetiminde bilgisayar bilgisinin aşağıda belirtilen bilgisayar bilmenin ve kullanmanın faydaları da dikkate alınarak, kazanımlarını daha ileri seviyeye taşımak, amaçlanmıştır.

Bilgisayarın Faydaları

 • Bilgisayar; çocukların yaşadıkları deneyimlerini yönlendirmelerine, hızlarını ayarlamalarına ve kendilerini rahat hissettikleri zorluk derecesini seçmelerine yardımcı olur.
 • Çocukların bilgi toplarken çeşitli becerilerini (okuma, yazma, seçme, sınıflandırma vb.) kullanmalarını sağlar.
 • Bilgisayar çocuklar için çok etkileyici ve ilgi çekici olduğundan; tüm ilgilerini toplamalarını ve konsantre olmalarını sağlar,
 • Çocuklar, bilgisayar konusunda bilgileri arttıkça, teknolojiye karşı daha olumlu bir tutum geliştireceklerdir. Bu da onların gelecek yaşamlarında önemli bir rol oynayacaktır.
 • İyi eğitim yazılımları; çocukların temel becerilerini, okuma, yazma gibi geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, daha üst düzeyde neden-sonuç ilişkisini anlamalarında, üst düzey problem çözme, yaratıcı düşünme gibi becerilerini geliştirmelerinde de etkili olmaktadır.
 • Bilgisayarlar özel durumu olan çocuklar için de yararlar sağlamaktadır. Bilgisayarların duyma, konuşma, motor gelişimi konularında sorunları olan çocuklar için oldukça yararlı olduğu gözlenmiştir. Bu tür çocuklar özellikle bilgisayarların; ihtiyaca göre hızının ve fonksiyonlarının ayarlanabilmesi, öğrenmesini bekleme konusunda sabırlı olması özelliklerinden yararlanırlar. Bilgisayarlar, bu tür çocukların kendilerine olan güven ve saygılarını geliştirir ve gerçek dünya ile bütünleşmelerini kolaylaştırır.