Misyonumuz

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, çağdaş eğitim sistemi için işaret ettiği hedefler doğrultusunda, bilgiyi keşif yoluyla içselleştirebilen, analitik düşenebilen, yabancı dili iyi düzeyde kullanan en az bir enstrüman çalabilen, çağdaş yaşamın vazgeçilmesi parçası olarak sporu benimseyen, özgüveni yüksek,çok yönlü, kaliteli bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Dayandığımız İlkeler

Sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmaları ile mükemmele ulaşmak,
Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde toplum ve ülke yararını gözetmek,
Öğrenci, Öğretmen ve velinin yönetim süreçlerine katılmasını sağlamak,
Çalışanların yenilikçi, yaratıcı görüşlerini eğitim ve öğretim sürecine dahil etmek,
Eğitim ve Sosyal alanlarda sunduğumuz hizmetlerin kalitesini , velilerimizin ve öğrencilerimizin beklentileri doğrultusunda, sürekli geliştirerek, arttırarak veli ve öğrenci memnuniyetini en üst seviye çıkarmak,
Sürekli gelişen ve değişen tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulanabilirliğini sağlamak,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu temel ilkeleri ve amaçları doğrultusunda, insan hak ve değerlerine saygılı,Cumhuriyet kazanımlarına, Atatürk ilke ve İnkılapları’na bağlı çağdaş , özgür ve bilimsel düşünen nesiller yetiştirmek,
Veli-Öğrenci-Öğretmen arasında işbirliği sağlayarak grup çalışmaları ile uyumu ve başarıyı teşvik etmek,
Geleceğe emin adımlarla yürümek,
Hedeflerle yönetim ilkesini benimseyerek, uygulanabilirliğini sağlamak,
Sürdürülen faaliyetimizin gereği olarak her alanda ölçme ve değerlendirme sistemlerini oluşturmak,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun gereklerini yerine getirmek,

Araştıran, sorgulayan, risk alabilen, başkalarının görüşlerine saygı gösteren, kendi kültürünü tanıyan, farklı kültürleri de fark edebilen, iletişim beceri ve özgüveni yüksek, 

Ve … Eğitim ve Öğretim çalışmalarında ATATÜRK devriminin, cumhuriyet kazanımlarının ‘’ çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma !’’ hedefi KALİTE POLİTİKALARIMIZIN DAYANDIĞI TEMEL İLKELERİMİZDİR.

Çevre Politikamız

Günümüzde bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi; bireylerin yaşam standartlarım arttırırken yine bireylerin yaşadığı çevrede pek çok şeyin yok olmasına veya değişim geçirmesine neden olmaktadır.
Bu nedenle ;
SAYE OKULLARI olarak, ‘’ BEYAZ BAYRAK ‘’ çalışmalarımız tamamlanmış olup , sertifikamızı almış bulunmaktayız.

”BEYAZ BAYRAK ALIM SÜREÇLERİ”

 • Konunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile okullara “Okul Sağlığı Denetim Formu” (EK:1) ve “Başvuru Formu” (EK:2) ile birlikte duyurulması,
  Başvuruların “Beyaz Bayrak Denetim Formu”ndaki bilgiler dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılması,
  Başvuru yapan okulların, Gıda ve Çevre Kontrol hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü veya personeli ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden iki yetkilinin katılımı ile oluşturulacak denetim ekibi tarafından denetim formuna göre denetlenmesi ve denetim raporunun düzenlenmesi,

 • Yapılan denetim sonucunda 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların denetim raporları ile başvuru belgelerinin birer nüshasının “Sertifika” düzenlemek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi,

 • Bakanlığımızca “Beyaz Bayrak Sertifikası” (EK:3) hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi,

 • İl Sağlık Müdürlüğünce İl imkanlarından yararlanarak söz konusu okullara okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen “Beyaz Bayrak” (EK:4) ve “Prinç Levha” (EK:5) hazırlanması,

 • Bakanlığımızca düzenlenen sertifika ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak olan “Beyaz Bayrak” ve “Prinç Levha”nın İl Sağlık Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından söz konusu okullara takılması,

 • Düzenlenen sertifikanın iki yıl geçerli olması,

 • Bakanlıkça “Beyaz Bayrak” verilen okulların listesinin 2 aylık periyotlarla Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi.