Bilim adamlarının insanların zihinsel gelişimleri üzerinde yapmış oldukları araştırmalara göre , 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin P’sinin 4 yaşına , 0’unun ise 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşına kadar gösterilen okul başarılarının 3’ünün 0-6 yaşına kadar aldıkları eğitime bağlı olduğu görülmüştür. Bizlerde Anaokullarımızda çocuklarımızın bu önemli zihinsel gelişim dönemini destekleyecek öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemini uygulamaktayız…

Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi müfredatı dışında İngilizce, drama, müzik , proje tabanlı eğitim, yaratıcı düşünme ve problem çözme çalışmaları, satranç ,modern dans, binicilik, kış spor kulüp etkinlikleri de uygulamaktadır. Uyguladığımız tüm etkinliklerde amacımız; kendine güvenen, yeteneklerinin bilincinde, sosyal, paylaşımcı, insana duyarlı, meraklı, pratik , çözüm üreten, yaratıcı, yaşadığı dünyayı seven, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Yapılan eğitim-öğretim etkinliklerinde, çocuklarımızın hayal gücü ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, geliştirecek , farklı bakış ve düşünce güçlerini kullanmalarını sağlayacak çalışmalara yer verilmektedir. Her çocuk bizler için bir bireydir. Çocuklarımızın ilgi istek ve yeteneklerinin farkına varmaları için uyguladığımız eğitim programıyla kendilerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.

Her yaş grubu kendi bünyesinde; bireysel rekabet içerisinde olmadan , düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri, paylaşabildikleri , çekinmeden soru sorabildikleri ,tüm duygularını rahat bir şekilde yetişkin ve arkadaşlarıyla iletişim kurabildikleri , onlarla işbirliği yapmayı öğrendikleri, okul içi-dışı uyum içinde özgür, adaletli (demokratik) ve Atatürkçü düşünce yapısına sahip bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz.

Her yaş grubuna uygun farklı ders programı ve içerikleri ile çocuklarımızın eğlenerek , yaparak ve yaşayarak günlerini geçirmelerini sağlıyoruz.

 

Gelişim dönemlerinde yaşanabilecek problemlerin tespiti ve çözümü noktasında, rehberlik birimimiz tarafından bilimsel dayanağı olan çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalarımız, aşağıda belirttiğimiz sahalarda uygulanmaktadır.

Gelişim dönemlerinde yaşanabilecek problemlerin tespiti ve çözümü noktasında, rehberlik birimimiz tarafından bilimsel dayanağı olan çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalarımız, aşağıda belirttiğimiz sahalarda uygulanmaktadır.

 

İLKELERİMİZ

 • Okula uyum süreci
 • Bireyin kendini tanıması
 • Akademik gelişim sürecinde karşılaşılan problemler
 • Ebeveyn-çocuk iletişimi; aile içi çatışmalar
 • Gelişim dönemleri ile ilgili problemler
 • Meslek seçimi ve mesleğe yönlendirme
 • Arkadaşlık ilişkileri ve empati kurma
 • Öğretmen-öğrenci-veli iletişimi

 

Velilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız

Aile, çocuklarımızın gelişimlerinde en önemli basamağı oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği hızlı değişim sürecinden geçen aileler, öğrencilerimizin bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına kendilerini sürekli olarak yenilemek zorunda kalmaktadır. Velilerimiz, bu bilgilerin gerekliliğini bireysel olarak karşılamakta ancak bunların gerçek hayata uygulanmasında ise bir uzmana ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması için rehberlik birimimiz; ‘Verimli Ders Çalışma Yöntemleri’, ‘Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü’, ‘Etkili Ana-Baba Davranışları’ ana başlıklı çalışmalar yapmaktadır.

 

Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Yukarıdaki çalışmalarımızın yanı sıra öğrencilerimize çeşitli konularda seminer çalışmaları hazırlanmaktadır. Okulumuzun rehber uzmanları tarafından yapılan çalışmaların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Stres ve stresle baş etme teknikleri
 • SBS, YGS ve LYS sistemi
 • Meslekleri tanıyalım
 • Sınav ve test tekniği
 • Stres ve stresle baş etme teknikleri
 • Ergenlik döneminde değişiklikler
 • Okulda motivasyon ve başarı
 • Hayatta amaç ve hedef belirlemenin önemi
 • Planlı ve programlı ders çalışma
 • Sağlıklı iletişim
 • Kariyer planlama ve yönetimi

 

Rehberlik Servisinin Hedefleri – Anaokulu

 • Çevre ile anlamlı ilişkiler kurabilme
 • Düşünce ve duyguları olumlu ifade edebilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Paylaşım ve işbirliği
 • Yaş dönemine uygun sosyal kuralları tanıma ve uyma
 • Kendini tanıma ve ifade etme

Rehberlik Servisinin Hedefleri – İlkokul ve Ortaokul

 • Kendini tanıma; düşünce ve duyguları olumlu bir biçimde ifade etme,
 • Çevre ile anlamlı ilişkiler kurabilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Sosyal yaşam kurallarına uyma
 • İşbirliği ve dayanışma bilinci kazanma
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varma